Maskinstickningskurser

Marie Kling arrangerar regelbundet grundkurser i maskinstickning.

Fn är följande kurser aktuella:


- 1-3 april Stocklycke, Omberg.

-10-14 juni, Mora Folkhögskola, grundkurs (http://www.morafolkhogskola.se/default.asp?PageID=743)

-7-11 augusti, Mora Folkhögskola, fortsättningskurs (http://www.morafolkhogskola.se/default.asp?PageID=743)


Är du intresserad av att gå kurs? Kontakta Marie (se under Kontakt)